Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny RODO

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych jest Hotel ATLANTIS Zakład Usługowo-Handlowy JEKO Jerzy Kościelski z siedzibą w Poznaniu ul. Złotowska 82-84, 60-184 Poznań, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 783-119-75-00.

2. Dane kontaktowe Administratora
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: iod(a)hotel-atlantis.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Złotowska 82-84 60-184 Poznań.

3. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi (świadczenia usług) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez hotel-altantis.pl samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez hotel-atlantis.pl,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych,
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Hotel ATLANTIS Zakład Usługowo-Handlowy JEKO Jerzy Kościelski.

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Złotowska 82-84 60-184 Poznań lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod(a)hotel-atlantis.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Hotel ATLANTIS Zakład Usługowo-Handlowy JEKO Jerzy Kościelski w ramach zawieranych z Tobą umów.

Twoje konto | | Zaloguj się

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem